Marketing digital

Estratègia integral de comunicació digital

Per tal que les empreses puguin créixer és vital donar-se a conèixer i atraure visites, sinó és com obrir una botiga al desert. Cal dissenyar un pla de comunicació digital per donar a conèixer els productes i serveis de l’empresa a través d’Internet, amb estratègies i tàctiques avançades per mostrar el valor diferenciador a l’audiència adequada (clients potencials), en el moment oportú i pel canal adient. En definitiva es tracta de traçar un pla digital per augmentar les vendes, i tot això aprofitant que en el terreny digital sabrem mesurar el retorn de la inversió realitzada (ROI).

A aTotArreu.com acumulem una experiència extraordinària fruit dels projectes d’èxit de tots aquests anys, i plantegem desenvolupar aquest pla en 4 fases:

Analisis Digital

Fase 1:  ANALISIS I DIAGNOSIS

El primer que ens cal pel nostre pla de marketing digital és una foto actual d’on ens trobem. La seguretat de saber on estem per poder traçar cap a on anirem. Quina és la situació de l’empresa envers l’univers digital, el posicionament en els cercadors, la rellevància a les xarxes socials, el tràfic web que estem registrant, on es troba la competència, el nostre perfil de client objectiu, …

Objectius SMART

Fase 2: ESTRATEGIA / OBJECTIUS

Un cop sabem on som, qui som i quin és el nostre context és el moment d’establir els objectius que ens permetran arribar a un millor escenari, i per això és clau que els establim en base a una estratègia SMART (de les sigles en anglès: Específics, Mesurables, Assolibles, Rellevants, Temps determinat):

P.E.: aconseguir 1000 followers a Facebook en el proper semestre

Pla d'acció

FASE 3: Pla d’acció

Per cada objectiu SMART que haguem establert, determinarem una acció per assolir-lo, i per això comptem amb diferents estratègies:

  • Estratègia de màrqueting de continguts / Social Media i SEO
  • Estratègia de visibilitat / difusió (SEM)
  • Estratègia d’interacció / engagement (Concursos, sorteigs, campanyes de descomptes i promocions)
Seguiment digital

FASE 4: KPIs i Monitoratge

L’estratègia de seguiment del nostre pla d’acció passarà per monitoritzar els KPIs (key performance indicator ) que han d’acostar-nos als nostres objectius. Per tal d’assolir-ho es tractar d’automatitzar la recollida i representació de dades a traves de panells de control (dashboards).

Idilicament es tracta d’escollir unes poques mètriques per tal que esdevinguin els nostres KPIs (de 3 a 5 son bons números). Això ens permetrà enfocar-nos en el que volem assolir. A la seva vegada, és important que siguin d’utilitat real, evitem mètriques vanitoses o variables que no puguem controlar o mesurar acuradament.

Vols fer créixer el teu negoci?

Contacta’ns per dissenyar el teu pla de marketing digital!