posicionament Web

Què cal saber sobre el posicionament web?

Què és exactament el posicionament web? Perquè és tant important en els cercadors? Què són resultats naturals i resultats patrocinats? Aquestes són algunes de les preguntes a les que donem respostes en aquest article.

POSICIONAMENT ORGÀNIC

Què és el posicionament web?

El posicionamient és una tècnica de disseny web enfocada a ubicar un lloc web en les primeres posicions dels resultats naturals que construeixen els motors de cerca com Google, Yahoo! i MSN Search. El posicionament web és molt més complexe del que la gent s’imagina ja que intervenen molts factors, i aquí està la dificultat d’ubicar-se en les primeres posicions.

Es pot aconseguir el posicionament mitjançant un registre?

Moltes empreses entenen el posicionament com un simple tràmit de registre, essent registre i posicionament dues coses molt diferents. El registre no és res més que una sol•licitut per donar d’alta la seva pàgina web en els cercadors, que farà que els seu lloc web sigui identificat i passi a formar part del miler de milions de pàgines web que integren la base de dades de Google o el cercador pertinent, mentre que la funció del posicionament és fer que els seu lloc web adquireixi una visibilitat especial i sigui llistat en la primera pàgina de resultats quan algú cerqui els productes o serveis que la seva empresa ofereix.

Per què és tant important el posicionament en els cercadors?

Els usuaris d’internet localitzen els productes i serveis que ells requereixen a través dels serveis de cerca que ofereixen entre d’altres Google, Yahoo! y MSN Search. Està comprovat a més que les persones generalment consulten únicament les tres primeres pàgines de resultats, per tant és vital que el seu lloc web s’ubiqui dins d’aquestes primeres posicions. La segona activitat més important a internet, després del correu electrònic, és la utilització dels motors de cerca per localitzar informació al web.

Quin tipus de resultats construeixen els cercadors?

Els resultats que construeixen els motors de cerca són una combinació de resultats naturals i resultats patrocinats. Els resultats patrocinats són generalment uns quants i es mostren al principi de la pàgina o en una columna per separat (zona especial), seguits dels resultats naturals. Els resultats patrocinats no sempre apareixen, per tant de vegades els llistats de cerca estàn formats solament de resultats naturals.

Què són resultats patrocinats?

Són enllaços que generalment apareixen al principi dels resultats, als que els cercadors donen una major rellevancia per existir un conveni de pagament per incloure’ls en aquesta zona especial que té una gran visibilitat. Encara que en la majoria de casos sí que apareixen, pot ser que en algunes cerques no sigui llistat cap enllaç patrocinat. La publicitat per paraules clau, basada en el mecanisme de pagament per clic, és un sistema que garantitza el posicionament del lloc web al capdavant dels resultats amb algunes paraules clau, (a través d’un anunci de text integrat en una zona específica d’enllaços esponsoritzats), i que paga una quantitat per cada visita o clic, determinat en funció de la demanda del mercat i, per tant, variable en el temps. La publicitat per paraula clau permet al client ser visible en els motors de cerca en terminis molt breus.

Posicionament web

Què són els resultats naturals?

Els resultats naturals són tots aquells que integren el major volum de resultats de cerca llistats , generalment expressats en milers, en ocasions milions, de pàgines web, les quals apareixen després de la zona d’enllaços patrocinats. Les primeres pàgines d’aquests resultats naturals estàn integrades per tots aquests llocs web que han estat optimitzats per aconseguir posicionament.

Quin grup de resultats és millor?

Ambdós resultats són molt efectius per promocionar el seu negoci. Els enllaços patrocinats són molt eficaços i es poden utilitzar per qualsevol tipus de pàgina web, però resulten més costosos a mig i llarg termini. Els enllaços naturals resulten més econòmics a mig i llarg termini, però la pàgina web ha d’estar dissenyada amb una tècnica especial. S’ha comprovat que els usuaris d’internet prefereixen resultats naturals abans que els resultats patrocinats, essencialment perque consideren que és més provable que els resultats naturals continguin la informació que requereixen. Malgrat això alguns responsables de marketing prefereixen els enllaços patrocinats perque els resultats són immediats i no tenen que esperar a que el posicionament en resultats naturals assoleixi la seva etapa de maduresa.

Quant de temps es triga en assolir el posicionament?

Els primers resultats s’obtenen generalment a les vuit setmanes a partir de la publicació del nou lloc web i la maduresa s’aconsegueix en un termini de dos anys, període en el qual hi hauran altes i baixes en el posicionament web.

És costós el posicionament web professional?

El posicionament web professional no pot ser econòmic essencialment per dues raons: La primera, perquè el projecte ha de ser portat a terme per autèntics especialistes en aquest terreny i el segon perque el disseny d’un lloc web professional exigeix molt més temps i dedicació que el disseny d’un lloc web professional sense promoció. No obstant si la inversió en el projecte s’evalúa des de la perspectiva de despesa-benefici, el desenvolupament d’un lloc web professional pensat pel posicionament resulta més rendible que el disseny d’un lloc web convencional sense posicionament.