Un nen disfressat de superheroi en posició de lluita sobre uns logos d'atotarreu.com

Els 9 requisits imprescindibles que ha de complir una bona web

Són molts els aspectes que hem de tenir en compte a l’hora de crear una nova web però resumint al màxim , aquests serien els imprescindibles:

1. Ha de ser responsiva

S’ha d’adaptar correctament a tots els dispositius: mòbils, tauletes, portàtils i ordinadors de sobretaula i a tot tipus de monitors panoràmics, monitors 4:3… Per facilitar-nos aquesta tasca existeixen moltes eines, com aquesta de Google, que ens permet comprovar com es veu una mateixa web en diferents dispositius.

2. Ha de ser ràpida

Els usuaris ja no tenim paciència i abandonem l’intent d’accés a un web si la seva càrrega no és ràpida, sobretot des de dispositius mòbils. És important doncs vetllar per no perdre cap d’aquests usuaris.

Comproveu la velocitat de càrrega de la vostra web i obteniu-ne sugerències de millora.

3. Ha de respectar els estàndards

A nivell de programació és important que la construcció del web es basi en especificacions tècniques, com les definides per la W3C, això comportarà beneficis en molts sentits però sobretot ens permetrà tenir una web més estable, robusta i més fàcil de mantenir a nivell tècnic.

4. Ha de ser autogestionable

Avui en dia les webs ja no només tenen continguts corporatius, és important que tinguin continguts dinàmics per generar continguts d’interès per atraure l’interès dels usuaris. És imprescindible doncs, que els administradors del web tinguin accés i permisos per modificar i gestionar els tots continguts de la web.

En la tasca de gestió d’aquests continguts és on entrarien en joc els conceptes de marketing de continguts o inbound marketing, que no és res que generar continguts de valor per atraure nous usuaris cap a la nostra web, que dit així sembla fàcil però donaria per escriure un post sencer.

5. Ha de ser atractiva i usable.

Les webs han de satisfer visualment als seus usuaris, no tant sols per la seva aparença, colors, tipografies, imatges i vídeos, elements interactius (i continguts, però d’això en parlem en un altre punt) sinó també per la correcta disposició de tots els elements a cada pàgina. És imprescindible proporcionar a l’usuari una navegació el màxim d’intuïtiva i eficient, d’això en dependrà en gran part de l’experiència d’usuari final que en tingui la persona que hagi navegat per la nostra web

6. Ha de tenir els continguts ben organitzats

Especialment en les webs amb molta informació és important que els continguts estiguin organitzats jeràrquicament per tal de poder d’ubicar adientment cada contingut, justament perquè no tots els continguts tenen la mateixa rellevància.

7. Ha de ser directa

Malauradament tots disposem de poc temps i per tant convé que ens assegurem que els missatges de la nostra web són  concisos i que la navegació sigui clara i amb accessos directes cap als continguts.

8. Ha de connectar amb el seu públic objectiu

Cada web s’ha de crear pensant en la seva audiència, el disseny, l’arquitectura i els continguts han d’estar pensats perquè resulti interessant als seus usuaris potencials. Cada projecte és diferent i cal saber-lo orientar pensant en el destinatari final de la informació.

9. Ha d’oferir interacció

A l’usuari li agrada trobar elements que li permetin participar activament durant la seva navegació, això augmenta seva la satisfacció durant la navegació per la web i millora la percepció global de la marca que en pugui tenir prèviament.

En el procés de creació d’un web corporatiu són molts els detalls i aspectes a tenir en compte, però per a nosaltres, basant-nos amb la nostra experiència com a desenvolupadors web aquesta és la nostra selecció d’imprescindibles.

En el cas de les botigues online tot i ser molt similar, caldria afegir alguns requeriments més: Procés de compra intuïtiu, informació de confiança, facilitat de contacte… però d’això en parlarem un altre dia en un nou post! 😉

 

Et podem ajudar?

Contacta’ns per redissenyar la vostra web professional!